Auktoriserade ABB Partnerns

Mekano är nu en auktoriserad ABB Servicepartner.

AUTHORIZED VALUE PROVIDER (AVP)

MEKANO AB är nu auktoriserad i ABB:s partnernätverk.

En AVP är auktoriserad av ABB vilket innebär en god produktkunskap om motorer och frekvensomriktare, som uppfyller ABB:s krav på kvalitet, service och god affärssed.

Vi levererar produkter och tjänster direkt till din anläggning tillsammans med likvärdig teknisk kompetens som ABB, detta i kombination med välutrustade reparations- och serviceverkstäder. Dessutom genomgår vår personal omfattande och fortlöpande utbildning inom alla områden av motorer, frekvensomriktare och tjänster.

Vi erbjuder:

• Service, renovering, omlindning
• Dimensionering, teknisk support, lokal lagerhållning
• Utbildning i generell motorkunskap och energi-effektivitet
• Tillståndskontroll, underhåll, installation
• Jourtjänst
• Samarbetet med ABB och en god kännedom om de produkter vi säljer och stödjer, ger dig som kund en trygghet att kontakta oss för bästa erbjudande och service.