Vattenanläggning, drift och underhållsdagen 2018- Helsingborg

Denna sidan kommer inte längre att uppdateras då eventet är avklarad.

Mekano och TÜV Skandinavien AB tillsammans med partners arrangerar den 22 mars en dag för företag och verksamheter som arbetar med dessa frågor inom följande områden:

  • Vatten
  • Anläggning
  • Drift
  • Underhållsteknik

Seminarie/minimässa inne/ute i kombination kommer att finnas tillhands under hela dagen.

Dagen kommer att spenderas i Mekanos lokaler, på Gåsebäcksvägen 30, vilket ger alla besökare optimala förhållanden för att få ut det mesta av dagen.

Vänligen se under ”program” för mer information och tider.

Bakgrund:

Efter samtal med verksamheter inom bland annat färskvattendistribution, VA anläggningar och industriprocessanläggningar, har vi sett ett stort intresse för en träff i Skåne.

Det finns en hel del utmaningar som anläggningarna står inför, där vi leverantörer också ser ett behov av att diskutera och presentera lösningar för er aktörer.

Därför har vi valt att arrangera den här kunskaps, nätverks -och informationsdagen.

För mer information och agenda, se under de andra flikarna.

 

Agende 22 mars

09:00 – Välkommen
Mekano
och Tuv Nord hälsar utställare och besökare välkomna till dagens event.

09:30 – Statusbedömning på min anläggning
Inspektion under drift. Var finns utmaningar, möjligheter och begränsningar?

10:00 – Inköpsförfarande
Vad skall jag tänka på vid inköpsförfarandet?

10:30 – Xylem

11:00 – Fortlöpande tillsyn (FLT)
Undvik haveri genom fortlöpande tillsyn och se förebyggande underhåll som en tillgång istället för en belastning

11:30 – EN 1090
EN 1090 på riktigt

12:00 – Nya regler och krav

12:30 – Maskin & Laserteknik (MLT)

13:00 – Lyckad installation av tryckluftsanläggning
Från ax till limpa. Här finns det pengar att spara genom att göra egenkontroll och läcksökning. Maskinen går mindre och kräver mindre energi

13:30 – Risker och Möjligheter

14:00 – Xylem

14:30 – Vad skall jag tänka på vid svetsarbete?

15:00 – Materialval är avgörande för drift & underhållskostnader

15:30 – g-ACK

16:00 – Energibesparing (osäkert)

 

 

Utställare som ni bland annat kommer att träffa:

*Uppdateras kontinuerligt (2018-03-21)

Ta mig till resultatet (Lösenordsskyddat)
ta mig till resultatet (lösenordsskyddat)