En dag i verkligheten

Vi fick ett uppdrag av Region Skåne att ersätta 2st kompressorer med kravet att det inte skulle påverka den ordinarie verksamheten. Detta innebar att jobbet behövdes förläggas till kvällstid utanför ordinarie arbetstid.

Då trafiken kring Region Skånes anläggningar oftast är ganska tät, så behövde vi även ta in hjälp från kommunen som såg till att spärra av vägar och se till att det fanns vakter som kunde säkerhetsställa säkerheten både för oss och för allmänheten, detta utfördes av Ramudden.

Jobbet innebar också att vi behövde ringa in BMS ”Tunga Lyft” för att kunna nå installationsrummet, även de utförde sitt jobb med stor skicklighet.

Under hela processen så hade vi med en person från Region Skåne som gav oss tillträde till alla områden som vi behövde, han säkerställde också att deras sekundära kompressor låg inom godkända värden och att provtagningar av luften utfördes på den nya anläggningen.

Anläggningen som installerades består av en Atlas Copco oljefri kompressor med tork SF4FF med CD5+ (daggpunkt med denna lösningen garanterar -40 °C) och QDT20 aktivt kolfilter.

Ett lyckat uppdrag som involverar fler människor än man kan tro, stort tack till alla inblandade och stort tack för förtroendet Region Skåne.

Klicka på bilderna för bättre upplösning