kontroll av trycksatta anordningar

Den första december 2017 kommer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, att ersätta dagens föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt besiktning respektive användning av trycksatta anordningar. En av nyheterna blir att man inför specificerade sanktionsavgifter för ej utförd fortlöpande tillsyn. Minimibeloppet är satt till 10 000 kr.

För fullständig information klicka här.