MALMÖ

Strandmöllen

På vår filial i Malmö lagerför vi bl.a. gasol, oxygen, acetylen och helium i olika storlekar från vår leverantör Strandmöllen.

Flygledaregatan 1
040-29 02 20

HELSINGBORG (HK)

Air Liquide

I Helsingborg lagerför vi bl.a. oxygen, acetylen och helium i olika storlekar från vår leverantör Air Liquide.

Gåsebäcksvägen 30
042-20 26 000

Gas och Gasol

Gas och gasol har många användningsområden både privat och inom industrin.

Skulle ni inte hitta den informationen ni söker så kontakta oss gärna.

Lite information om gaserna:

Acetylen är en bränngas, som tillsammans med oxygen, används för svetsning och skärning av stål, lödning, flamrensning och flamriktning. Air Liquide levererar acetylengas för användning i en mängd olika applikationer.

Argon och argonblandningar används ofta som skyddsgas när du ska svetsa aluminium, rostfritt stål, brons och koppar (bågsvetsning). Som skyddsgas vid TIG-, MIG-, MAG- och plasmasvetsning samt rotskydd ger argon en inert atmosfär som förhindrar oxidation och andra kemiska förändringar som är skadliga för svetsen. Inom stålproduktion fungerar argon som ett skydd mellan den flytande metallen och den omgivande atmosfären.

Air Liquide levererar argon och argonblandningar under produktnamnet ARCAL™ som omfattar fyra skyddsgaser färdiga att använda. De täcker in i stort sett alla typer av svetsning i alla situationer och är tillförlitliga, enkla att använda och utformade för dina specifika behov och krav på prestanda

Gasol (LPG) är en gasblandning som till största delen består av propan och butan och används både i privathushåll och inom industrin, däribland camping, grillning, ogräsbekämpning, terrassvärmning, uppvärmning av bostäder, varmvatten, matlagning, belysning, el-produktion, svetsning, skärning och industriell uppvärmning.

Helium används ofta som en inert skyddsgas vid bågsvetsning. Den används både som en ren gas och i blandningar med argon för TIG- och MIG-svets. Inom vissa bågsvetsapplikationer fungerar helium bättre som skyddsgas jämfört med argon, eftersom helium ger högre värme i bågen vid samma strömstyrka och båglängd. Detta ger en djupare genomträngning som är att föredra när man svetsar i tjockare material som kräver snabbare svetshastighet eller när man svetsar i metaller med hög termisk ledningsförmåga.

Oxygen (även kallat syre eller syrgas) är en mycket viktig produkt för många olika verksamheter. Inom kemisk industri används gasen t ex för att förbättra petrokemiska processer. Oxygen används även inom stål- och metallbearbetning i applikationer som t ex smältning, svetsning och skärning. Syrgas höjer effekten på en rad olika processer eftersom man kan reducera mängden bränsle som används och minska utsläpp av koldioxid. Oxygen används också vid t ex packning av livsmedel och syresättning i fiskodlingar.