Information
Vi har valt att informera om vår kameraövervakning på två sätt. Det första är via skyltar på de aktuella fastigheterna, och det andra lite mer utökat via vår hemsida på www.mekano.se/surveillance.

Ändamål
Vårt ändamål med kameraövervakningen är att förhindra och förebygga brott utanför de ordinarie arbetstiderna. Det är också en komplettering till vår ronderande bevakning som utförs av auktoriserade bevakningsföretag.

Lagring av bevakningsmaterialet
Vi lagrar det inspelade materialet i 15 dagar på servrar inom EU. Motiveringen till detta är att vissa överträdelser inte upptäckts direkt utan först en tid efteråt.

Har ni några klagomål eller synpunkter på detta hänvisar vi er först och främst till dataskyddsombudet och sedan till datainspektionen om ni inte skulle lösa de eventuella frågor, synpunkter eller dispyter som kommer in.

Datainspektions hemsida Dataskyddsombud