FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL (FU)

Läs mer

INDUSTRIELEKTRIKER

Kommer strax

Reparationsbearbetning

Läs mer

Teknisk support

Med kunskap, rådgivning, service och kvalitet har vi byggt upp ett företag som ser helheten som en viktig del i leveranserna till industrin. Tack vare en lång erfarenhet inom företagets olika produktområden kan du idag rådfråga vår personal om du har problem eller vill veta lite mer om våra produkter.

 • Vi servar och underhåller ex. produktionslinjer, värmekraftverk, reningsverk, mm.
 • Vi är tillgängliga både vid akuta ärende och för planerade rutinmässiga uppdrag.
 • Ny och ominstallation av industriväxlar, elmotorer, pumpar, kompressorer, industrielektronik, frekvensomriktare, mm.
 • Uppriktning, vibrationsmätningar och balansering.
 • Modifiering och förbättring av äldre processmaskiner.
 • Förflyttar delar eller hela anläggningar till ny plats eller ort.
Industrisupport

Serviceverkstad

Vi servar och reparerar era produkterna och ser till att de är i god kondition när de lämnar någon av våra verkstäder.

 • Elmotorer
 • Kompressorer
 • Pumpar
 • Vacuum pumpar
 • Blåsmaskiner
 • Växlar
 • Automation
Läs mer om våra verkstadstjänster

Industrielektriker

Vi installerar, felsöker och monterar elektronisk utrustning, och kontrollerar underhåller och reparerar el- och automatikutrustningar.

Sedan den 1 juli 2017 erbjuder vi även en tjänst som
erbjuder andra företag att vi står för deras
regelefterlevnad.

Vi arbetar med både hög- och lågspänning och är
registrerade hos elsäkerhetsverket.

Industrielektriker

SERVICE

Image Box text

VERKSTAD

Image Box text