Pumpar

Industripumpar är ett av våra största affärssområde. Det som skiljer oss från de andra företagen är att vi kan även erbjuda service, underhåll och kundanpassade lösningar på ett enkelt och smidigt sätt redan från början. Vi är samarbetspartners med bl.a. Collyflowtech, Grundfos, KSB, Weda och Xylem.

Vi har 45st servicebilar som cirkulerar i fält, vi har tekniker som kan laga, reparera och serva vid behov. Vi bygger också helt nya anläggningar.

Kontakta oss nästa gång ni har några frågor eller behöver hjälp.

Reningsverk

Inom industrin används många olika kemikalier och en del av dem är skadliga för miljön.

Industriellt avloppsvatten varierar mycket i sin sammansättning beroende på vilken typ av industri det rör sig om samt lokala regelverk.

I många fall tas avloppsvattnet inte emot av det kommunala reningsverket, så därför krävs förbehandling eller fullständig behandling på plats och det är här vi kommer in. 

Dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar finns för olika applikationer, behov och storlekar.

Det finns många användningsområden för dränkbara pumpar varav ex. länsning, dränering, avloppsvatten, slam, slurry tillhör de mer vanliga men det används även mycket inom färskvatten och vattenrening.

Självsugande ”Heavy Duty” Pumpar

Självsugande Heavy-Duty centrifugalpumpar för applikationer främst inom VA / Reningsverk men även för räddningstjänsten där krav finns på höga flöden, material och tillgänglighet.

STR-Serien lämpar sig för kraftigt förorenade vätskor inom Avlopp och Reningsverk med innehåll av fibrer, cellulosamaterial och andra slitande partiklar.

Den kan även användas av räddningstjänsten vid akuta översvämningar eller andra läge där man behöver tömma ett område snabbt på vatten.

Pumparna finns i flera material, öppet pumphjul som klarar 75mm partiklar i suspension och utbytbara gummiklädda slitplattor ger lång livslängd.

Pumparna som är torruppställda passar utmärkt till bl.a. Avloppsstationer där pumparna normalt placeras i pumphus ovan mark och medger ett enkelt problemfritt underhåll.

Kontakta oss Broshyr - Mekano / Colly Flowtech Heavy Duty Broschyr

WEDA ”D” serie

Atlas Copco

WEDA:s dräneringspumpar hanterar rent eller smutsigt vatten, även med små fasta partiklar, med bästa prestanda och effektivitet.

Tillämpningar: allmän avvattning, grundvatten, råvatten och byggarbetsplatser

– Vattendensitet upp till 1 100 kg/m3
– Konstruktion med tömning på ovansidan
– Hanterar partikelstorlekar på 4–12 mm
– pH-värden från 5 till 8

Broschyr
WEDA:s dräneringspumpar hanterar rent eller smutsigt vatten, även med små fasta partiklar, med bästa prestanda och effektivitet.

WEDA ”S” SERIE

Atlas Copco

WEDA:s slampumpar kan hantera tjock, mjuk, våt lera eller andra liknande trögflytande blandningar av vätskor och fasta partiklar, särskilt produkten av en industriell process eller raffineringsprocess.

Tillämpningar: vatten som innehåller lera och slam, rengöring av tankar, rengöring av diken och dammar, samt gruvdrift.

– Vattendensitet upp till 1 400 kg/m3
– Konstruktion med tömning längst ned på sidan
– Hanterar partikelstorlekar på 25–50 mm
– pH-värden från 5 till 8

Broschyr
WEDA:s slampumpar kan hantera tjock, mjuk, våt lera eller andra liknande trögflytande blandningar av vätskor och fasta partiklar, särskilt produkten av en industriell process eller raffineringsprocess.