Category Archives: Service

MSB i samarbete med svenskt vatten

MSB i samarbete med svenskt vatten har ett intensivt arbete att bl.a. samla ihop utrustning [...]

PAS HardHat sortimentet

Nu har PAS centrifugalvattenpumpar utrustats med den skyddande HardHat-kåpan. Men det är bara en av [...]

En dag i verkligheten

Många gånger utförs ett uppdrag och kunden är nöjd, vad många inte vet eller nämner [...]