Mekano i Sävedalen blir Momentums servicepartner i Göteborg

Tillsammans för en hållbar industri!

För att kunna hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt gör vi gemensam sak när det kommer till Elektromekanisk service i Göteborgsregionen. Momentums serviceorganisation i Göteborg kommer från och med 20240801 att ingå i Mekano i Sävedalen AB. Mekano blir därmed Momentums servicepartner och tillsammans ges vi möjlighet att hjälpa ännu fler kunder mot en hållbar produktion.

Båda bolagen är lokaliserade på Von Utfallsgatan endast ett stenkast ifrån varandra vilket möjliggör ett mycket nära samarbete. Det kommer för båda bolagen innebära ett stärkt erbjudande inom både service och komponenter.

Är ni intresserade av att veta mer?

Våra kontaktuppgifter