Serviceuppdrag

Mekano Kvalitetskontroll

Mekano AB ute på serviceuppdrag, akuta eller över en längre tid, alltid väl förberedda och motiverade!

Här arbetar vi enligt ISO 1090 samt EN 3834 vid vårt långa uppdrag hos Ängelholms kommun.

Tillsammmans med AF Bygg och Envidan
fick vi förtroendet genom upphandling att uppgradera kommunens reningsverk. Pumpservice, elmotorservice samt service av industriväxlar
och kompressorer är också en stor del av vår vardag.

Ring oss gärna om ni vill veta mer om Mekano eller läs mer på vår hemsida. Glad sommar alla medarbetare, kunder och leverantörer!

Mekano Kvalitetskontroll